Op woensdag 17 mei ondertekende de Rijksoverheid de Verklaring van Amsterdam. De Verklaring van Amsterdam is in 2011 opgesteld door Workplace Pride. Deze stichting maakt zich sterk voor de emancipatie & inclusie van LHBTIQ+ op de werkvloer. Met het ondertekenen van de verklaring laat een werkgever zien dit zeer serieus te nemen. De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maarten Schurink, heeft namens de werkgever Rijk getekend.

17 Mei is elk jaar ook IDAHOBIT-dag. Op deze dag wordt internationaal aandacht gevraagd voor acceptatie en inclusie voor de LHBTIQ+gemeenschap (meer informatie: https://17mei.nl). Ruim 50 multinationals gingen de werkgever Rijk al voor. De Rijksoverheid is de eerste landelijke overheid die de Verklaring van Amsterdam heeft ondertekend.

Terugkijken “Ondertekening Verklaring van Amsterdam door werkgever Rijk”