Samen met collega's bouwen aan een inclusieve werkomgeving?

Sluit je bij ons aan.

Neem contact met ons op

Onze partners

We willen dat iedereen bij ons op de werkvloer zich prettig voelt, en dat je kunt zijn wie je bent. En dat iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht je afkomst, geslacht of geaardheid. Er zijn al diverse initiatieven die daaraan bijdragen, vaak door collega’s zelf opgezet. Met deze verklaring (red. Verklaring van Amsterdam) spreken we als werkgever deze ambitie ook expliciet uit. En kunnen we hier door medewerkers op aangesproken worden.

Maarten Schurink SG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Workplace Pride feliciteert de Rijksoverheid met deze belangrijke stap. Dit is niet alleen een belangrijke verklaring naar hun eigen werknemers, maar hier wordt ook nationaal en internationaal een precedent geschapen hoe nationale overheden zich kunnen inzetten voor LHBTIQ+ werkplekinclusie.

David Pollard Director Workplace Pride