Wie zijn we

Missie Het bevorderen van de sociale acceptatie, zichtbaarheid, emancipatie, gelijkheid en evenredige arbeidsparticipatie van LHBTI personeel binnen de werkomgeving en het leefklimaat van de Nederlandse overheden. De strategie is samen met de werkgever te werken door en adviserende en signalerende

Wat doen we

Verzamelen, ontsluiten en delen van good practices Ons doel: zichtbaarheid Onze instrumenten: Website en overige communicatie middelen Werkgroepen voor projecten, specifieke onderwerpen en activiteiten Contact tussen de netwerken verdiepen en laagdrempelig maken Actief roze netwerken, overheidsorganisaties en samenwerkende partner te

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen bestuursleden. Functie Naam Organisatie Netwerk Voorzitter Mark van Enckevort Ministerie van Financiën B/Proud Vicevoorzitter Hans Kruuk Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Roze in Groen Secretaris Elena Ponzetti Ministerie