Wie zijn we

Missie Het bevorderen van de sociale acceptatie, zichtbaarheid, emancipatie, gelijkheid en evenredige arbeidsparticipatie van LHBTI personeel binnen de werkomgeving en het leefklimaat van de Nederlandse overheden. De strategie is samen met de werkgever te werken door en adviserende en signalerende

Wat doen we

Verzamelen, ontsluiten en delen van good practices Ons doel: zichtbaarheid Onze instrumenten: Website en overige communicatie middelen Werkgroepen voor projecten, specifieke onderwerpen en activiteiten Contact tussen de netwerken verdiepen en laagdrempelig maken Actief roze netwerken, overheidsorganisaties en samenwerkende partner te

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen bestuursleden. Functie Naam Organisatie Netwerk Voorzitter Mark van Enckevort Ministerie van Financiën B/Proud Vicevoorzitter Hans Kruuk Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Roze in Groen Secretaris Elena Ponzetti Ministerie

Aangesloten organisatie’s

Per 1 januari 2018 zijn aangesloten: Het Ministerie van Defensie: Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK) Het Ministerie van Justitie en Veiligheid Politie: Roze in Blauw Nederland JuBi Yourself (ook LHBTI-netwerk van BZK) Brandweer Nederland: Netwerk Roze Rood BOA RainbowTaskforce Het

Onze rechtsvorm en financiering

DGP is een stichting Dutch Government Pride is een stichting. Deze juridische structuur zorgt ervoor dat DGP geen leden heeft waaraan geen verplichte contributie gevraagd kan worden. Dat is een bewuste keuze geweest om de drempel voor de netwerken en

Benchmark Workplace Pride

Afgelopen jaren heeft een aantal ministeries mee gedaan aan de benchmark van Workplace Pride. OutThere streeft ernaar om per ministerie een benchmark te blijven opstellen. Dit is een manier om de prestaties van de overheid als werkgever te vergelijken met andere

Benieuwd naar onze activiteiten dit jaar?

Bekijk dan onze evenementenkalender

Klik hier

Inclusie

Van diversiteit naar inclusie Al in 2009 heeft de Sociaal-Economische Raad een advies uitgebracht over diversiteitbeleid. Hier zijn van belang onder andere een heldere visie op diversiteit, inspanning van de top en een verantwoordelijkheid nemend middenkader, verankering van het beleid

Verder lezen

Wie zich veilig en geaccepteerd voelt kan zich ontplooien.