Aangesloten organisatie’s

Per 1 januari 2018 zijn aangesloten: Het Ministerie van Defensie: Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK) Het Ministerie van Justitie en Veiligheid Politie: Roze in Blauw Nederland JuBi Yourself (ook LHBTI-netwerk van BZK) Brandweer Nederland: Netwerk Roze Rood BOA RainbowTaskforce Het

Lidmaatschap Workplace Pride

Het belangrijkste doel van 2017 was het sluiten van een bijzonder “lidmaatschap” voor de hele Rijksoverheid met WPP. Einde 2017 is ons doel bereikt: de overeenkomst tussen WPP en Rijksoverheid is een feit met ingang van 1 januari 2018. In 2018 zullen

Inclusie

Van diversiteit naar inclusie Al in 2009 heeft de Sociaal-Economische Raad een advies uitgebracht over diversiteitbeleid. Hier zijn van belang onder andere een heldere visie op diversiteit, inspanning van de top en een verantwoordelijkheid nemend middenkader, verankering van het beleid

Regenboogvlag markeert nationale Coming Out Day

Het Rijk hecht waarde aan een inclusieve organisatie waarin iedereen zichzelf kan zijn, zich geaccepteerd en veilig voelt.

Lees meer...

Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie

IDAHOT

Met IDAHOT, de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie, op 17 mei, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan.

Verder lezen

De aanleiding voor het bestaan van de stichting

In Nederland werkt bijna 70% van de beroepsbevolking (cbs 2012). Gemiddeld is men 31,3 uur per week aan de slag. Werk is gunstig voor de samenleving en goed voor de mensen zelf. Werk genereert inkomen, brengt zelfstandigheid, bevordert de emancipatie, creëert

Verder lezen

Recente projecten

Wil je meer weten over onze meeste recente projecten? Klikt dan op een van de afbeeldingen.