De benchmark is een manier om de prestaties van de overheid als werkgever te vergelijken met andere organisaties als het gaat om diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Afgelopen jaren heeft een aantal ministeries mee gedaan aan de benchmark van Workplace Pride. Wij streven ernaar dat elk ministerie een benchmark blijft uitvoeren

De benchmark kan een eerste indicatie geven van de implementatie van inclusief beleid op de werkvloer en het kan de basis vormen voor het uitrollen van het onderzoek over werkbeleving van minderheden op de werkvloer van de overheid.

Wij zullen de projectleiders Diversiteit Rijk betrekken bij het uitvoeren van de gezamenlijke benchmark. Via de projectleiders Diversiteit Rijk, kunnen wij nu kijken om gezamenlijk aan de Benchmark mee te doen en samen zullen wij kijken wat er nog meer te halen valt. Daarnaast willen wij het nut van de benchmark op de agenda van de ICOP krijgen. Het ICOP is een interdepartementaal overleg over personeelsbeleid.