DGP is een stichting

DGP is een stichting. Deze juridische structuur zorgt ervoor dat DGP geen leden heeft waaraan geen verplichte contributie gevraagd kan worden. Dat is een bewuste keuze geweest om de drempel voor de netwerken en voor belanghebbenden laag te houden.

Financiën

De bijdragen van de netwerken vindt plaats tegenwoordig meestal in natura: mankracht, vergaderzalen met faciliteiten, meedoen aan activiteiten van de netwerken, maar ook financiële bijdrage regelen als het gaat om KvK en notaris te betalen. De netwerken kunnen ook in de eigen begroting voor de werkgever een bedrag begroten voor DGP. Dat geeft financiële zekerheid aan de stichting voor 2016.

Uit oogpunt van algemene strategie is het beter om op een structureel financiering te kunnen rekenen. In de loop van de tijd zouden de incidentele bijdragen structurele bijdrage moeten worden voor af en toe kleine uitgave.
Gemeente Den Haag zal de kosten voor het bouwen van een website voor hun rekening nemen en Regenboog heeft al in de eigen budget een bedrag voor DGP begroot. De financiële bijdrage dient DGP uit subsidies halen. Subsidies worden toegekend voor projecten en niet om een stichting in leven te houden.

Het dus praktisch om over eigen financiën allertijden te kunnen beschikken voor kleine uitgave bijvoorbeeld de website of iets dergelijks.

Algemeen Nut Beogende Instelling

DGP heeft geen oog op winst, daarom is DGP, sinds het oprichten van de stichting, aangemerkt als algemeen nut beogende instelling ( ANBI )