DGP is een stichting

Dutch Government Pride is een stichting. Deze juridische structuur zorgt ervoor dat DGP geen leden heeft waaraan geen verplichte contributie gevraagd kan worden. Dat is een bewuste keuze geweest om de drempel voor de netwerken en voor belanghebbenden laag te houden.

Financiën

De bijdragen van de netwerken vindt meestal plaats in natura: mankracht, vergaderzalen met faciliteiten, meedoen aan activiteiten van de netwerken, maar ook financiële bijdragen dragen bij aan de continuiteit van de stichting. De deelnemende organisaties/netwerken kunnen in de eigen begroting een bedrag reserveren voor DGP.

Uit oogpunt van algemene strategie is het beter om op een structureel financiering te kunnen rekenen. In de loop van de tijd zouden de incidentele bijdragen structurele bijdrage moeten worden voor af en toe kleine uitgave.

De financiële bijdrage dient DGP uit subsidies halen. Subsidies worden toegekend voor projecten en niet om een stichting in leven te houden. Het dus praktisch om over eigen financiën allertijden te kunnen beschikken voor kleine uitgave bijvoorbeeld de website of iets dergelijks.