Het belangrijkste doel van 2017 was het sluiten van een bijzonder “lidmaatschap” voor de hele Rijksoverheid met WPP. Einde 2017 is ons doel bereikt: de overeenkomst tussen WPP en Rijksoverheid is een feit met ingang van 1 januari 2018. In 2018 zullen wij de basis leggen voor toekomstige samenwerking, onderlinge verdeling van taken, onze doelen en rol bij WPP vast leggen en de financiering vanuit BZK voor volgende jaren waarborgen. Dat laatste door een jaarlijkse evaluatie.

Met één gezamenlijke overeenkomst met WPP genieten beide partijen van vele voordelen, zo zijn de kosten voor de overheid kleiner en bij WPP resulteert dat in meer zekerheid voor een lange termijn commitment tussen WPP en Overheid als bondgenoot en ook, wederzijds, meer ervaring, kennis en expertise waarover wij allen beschikken.

Het grootste voordeel is dat op die manier de netwerken een extra steun krijgen om onderling en met de HR en P&O van de verschillende diensten samen te werken en ervaringen uit te wisselen ook met leden buiten de Rijks overheid. Een soort van kruisbestuiving die ons allen rijker maakt.

Wij hebben goede voorwaarden afgesproken, wij staan boven de “Leaders” het hoogste niveau met de meeste voorwaarden en benefits. De voorwaarden en benefits staan op de site van WPP. De overeenkomst betreft alleen de Rijksoverheid en niet gemeentes en provincies.

Het lidmaatschap zal ieder jaar worden geëvalueerd met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat omdat de overeenkomst met BZK is afgesloten.