Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen bestuursleden.