Vrijwilligers

De vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de continuïteit van de stichting, het behalen van resultaten en het organiseren van activiteiten. Het meeste werk ten behoeve van de stichting wordt verricht in eigen tijd, sommige bestuursleden hebben afspraken met de leidinggevenden om werk voor DGP te verrichten maar wij merken dat het lastig wordt om vrijwilligers te vinden en soms is het moeilijk voor de bestuursleden om bij de vergaderingen aanwezig te zijn. Dat resulteert in gebrek aan continuïteit en sommige taken worden daardoor niet tijdig aangepakt. De bestuursleden en vrijwilligers bij DGP zijn ook vaak bezig binnen het netwerk van de eigen werkgever, de druk is dus hoog.

Door meer bekendheid aan DGP te geven en de nut en noodzaak daarvan te benadrukken bij leidinggevenden, P&O en HR managers willen wij een situatie bereiken waar de inzet bij van het eigen netwerk en DGP gewaardeerd wordt en uitgedrukt in beschikbare tijd en inplannen van werkzaamheden. Dat geeft erkenning en met name continuïteit aan ons werk. Wij streven naar een model waar de overheid dezelfde voorwaarden toekent aan de medewerkers die zich met DGP en/of de netwerken bezig houden. Daarnaast willen wij de rol van de collega’s waarderen en inzetten als ambassadeurs van de inclusieve werkvloer. Om resultaten te behalen vindt DGP het belangrijk om de functie van rolmodellen te onderstrepen. Een rolmodel is een voorbeeld voor anderen. Een rolmodel kan openheid over LHBTI in gang zetten. Wat niet zichtbaar is, bestaat niet.

Straight allies

Hetero bondgenoten spelen ook een belangrijke rol . Deze collega’s beseffen dat alles met inclusie en gevoel van veiligheid en betrokkenheid begint.

Wie zich veilig en geaccepteerd voelt kan zich ontplooien.

Wie klein gehouden wordt zal nooit de kansen en talenten kunnen benutten die de samenleving naar een niveau hoger tillen. Steeds meer netwerken hebben een lid van de directie bereid gevonden om het gezicht van de minderheden te zijn en als ambassadeur voor inclusie en diversiteit op te treden. Dankzij hun functies en representativiteit in de eigen organisatie zijn deze collega’s een belangrijke schakel tussen de netwerken, P&O en de managers. De ambassadeurs van de individuele netwerken zijn op de hoogte van DGP en staan achter onze doelen door ons te steunen waar mogelijk is.