Per 1 januari 2018 zijn aangesloten:

 • Het Ministerie van Defensie: Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK)
 • Het Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Politie: Roze in Blauw Nederland
  • JuBi Yourself (ook LHBTI-netwerk van BZK)
  • Brandweer Nederland: Netwerk Roze Rood
  • BOA RainbowTaskforce
 • Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijke Relaties
  • JuBi Yourself (ook LHBTI-netwerk van J&V)
 • Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Kerndepartement
  • ACM: LHBT Netwerk
  • RVO.nl: LHBT Netwerk
 • Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit: Roze in Groen
 • Het Ministerie Buitenlandse Zaken: Out There
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Regenboog
 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Directie Emancipatie
 • Het Ministerie van Financiën:
  • Belastingdienst: B/Proud
 • Gemeente Den Haag: Den Haag Pride
 • Gemeente Utrecht: U-Pride
 • De Nederlandsche Bank: GayNB
 • Reclassering Nederland: LHBT Netwerk
 • FNV: Netwerk Roze FNV als samenwerkende partner