Missie

Het bevorderen van de sociale acceptatie, zichtbaarheid, emancipatie, gelijkheid en evenredige arbeidsparticipatie van LHBTI personeel binnen de werkomgeving en het leefklimaat van de Nederlandse overheden. De strategie is samen met de werkgever te werken door en adviserende en signalerende rol te bekleden. DGP heeft de ambitie om als vraagbaak te fungeren en een adviserende functie te bekleden bij het opzetten, ontwikkelen, beoordelen, stimuleren, uitvoeren en beïnvloeden van LHBT-beleid op alle niveau van de overheid.

Visie

Een sociaal veilige inclusieve en stimulerende werkomgeving voor LHBT medewerkers werkzaam bij alle niveaus van de Nederlandse Overheden.

De overheid is de grootste werkgever van Nederland, de verantwoordelijkheid om een voorbeeld voor de samenleving te zijn is dus groot. De overheid dient de samenleving ook als werkgever, het is een middel en een voorbeeld om samen financieel te groeien en daarmee een niveau hoger te bereiken met betrekking tot onderwijs, cultuur, betrokkenheid in de samenleving, ontwikkeling van de omgeving en democratie in brede zin van het woord.

De filosofie van Adriano Olivetti, die gebaseerd is op het feit dat het winst dat uit ondernemerschap voort vloeit zou moeten worden geïnvesteerd voor de voordelen van de hele samenleving, wordt voor de overheid als werkgever uitgebreid met de verantwoordelijkheid om een voorbeeld en initiatiefnemer te zijn voor een tolerante, sociale en inclusieve samenleving die al op de eigen werkvloeren begint en gestimuleerd wordt.