Communicatie

Activiteiten en mediacommunicatie zijn middelen om zichtbaar te zijn als netwerk en onze missie, en doelen onder de aandacht te brengen. Vandaar dat het belangrijk is om werkgroepen op te richten om projecten van de grond te krijgen en activiteiten te ontwikkelen. Dat versterkt bovendien de banden tussen de netwerken onderling en met DGP.
Het onderhouden van de website is hiervoor een belangrijk instrument.

Het vergroten van de zichtbaarheid door publicaties (bijvoorbeeld artikelen) is heel nuttig en kent verschillende manieren van aanpak. De verschillende Afdelingen Communicaties en Voorlichting van de overheidsorganisaties zijn bekend en via de individuele netwerken zijn de meeste contacten al gelegd waardoor er meerdere publicaties zijn verschenen zowel op het intranet als Rijksportaal. Echter, dienen deze banden versterkt te worden voor de jongere netwerken. Bij externe media is het moeilijker om publicaties te regelen.

In de loop van het jaar is er op het intranet van een aantal ministeries aandacht geweest zowel voor de netwerken als voor Dutch Government Pride, te denken valt aan de lancering van Out There ( Buitenlandse Zaken ) meerdere artikelen in het kader van IDAHOT, Roze Zaterdag en Coming Out Dag op de Intranet van EZ en NVWA en de aandacht rondom de activiteiten van B/Proud.

Er werd in het verleden onderzoek gedaan of het mogelijk was om de website van DGP aan de website of intranet van de Rijksoverheid te koppelen. Door de website van DGP te publiceren krijgen wij een uniforme uitstraling, altijd correcte gegevens en ook de nieuwe of kleine netwerken krijgen op die manier en podium om zich te profileren.
Dat voornemen werd stilgelegd omdat nu andere contactpersonen bij BZK zijn aangesteld.
Dat zal in 2018 weer opgepakt worden, inmiddels hebben wij al contacten gelegd met de nieuwe projectleiders diversiteit Rijk om goede afspraken te maken over de manier waarop wij elkaar kunnen helpen en versterken.