Activiteiten en mediacommunicatie zijn middelen om zichtbaar te zijn als netwerk en onze missie, en doelen onder de aandacht te brengen. Vandaar dat het belangrijk is om werkgroepen op te richten om projecten van de grond te krijgen en activiteiten te ontwikkelen. Dat versterkt bovendien de banden tussen de netwerken onderling en met DGP. Het onderhouden van de website is hiervoor een belangrijk instrument.

Het vergroten van de zichtbaarheid door publicaties (bijvoorbeeld artikelen) is heel nuttig en kent verschillende manieren van aanpak. De verschillende Afdelingen Communicaties en Voorlichting van de overheidsorganisaties zijn bekend en via de individuele netwerken zijn de meeste contacten al gelegd waardoor er meerdere publicaties zijn verschenen zowel op het intranet als Rijksportaal.

In de loop van het jaar is er op het intranet van een aantal ministeries aandacht geweest zowel voor de netwerken als voor Dutch Government Pride, te denken valt aan de lancering van Out There ( Buitenlandse Zaken ) meerdere artikelen in het kader van IDAHOT, Roze Zaterdag en Coming Out Dag op de Intranet van EZ en NVWA en de aandacht rondom de activiteiten van B/Proud.