Verzamelen, ontsluiten en delen van good practices

Ons doel: zichtbaarheid

Onze instrumenten:

 • Website en overige communicatie middelen
 • Werkgroepen voor projecten, specifieke onderwerpen en activiteiten
 • Contact tussen de netwerken verdiepen en laagdrempelig maken
 • Actief roze netwerken, overheidsorganisaties en samenwerkende partner te benaderen
 • Publicatie zowel op interne media als externe
 • Regelmatig zichtbaar zijn binnen de overheid
 • Rolmodellen en straight allies

Bevorderen leiderschap op het gebied van LHBTI workplace inclusion

Ons doel: waarborgen van rechten en de overheid bewegen inclusie te omarmen

Onze instrumenten:

 • Verbreden en verdiepen van de kennisdeling tussen de bij DGP aangesloten netwerken
 • Contact met Ministeries OCW, SZW en BZK intensiveren
 • Onderzoeken wat de beste manier is om interactief contact te houden tussen DGP bestuur en netwerken/belanghebbenden.
 • Deelnemen aan de Interdepartementale Werkgroep Homoseksualiteit

Agenderen van onderzoek

Ons doel: een inclusieve organisatie

Onze instrumenten:

 • Onderzoek over werkbeleving
 • Het document “Samenvatting artikelen en onderzoeken voor DGP.” onder de aandacht brengen.
 • Benchmark WPP